Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Ιστορία για την 4η ενότητα Γ' Δημοτικού (Η Αργοναυτική εκστρατεία).

Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ1.     Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν:
Στη μακρινή  ____________ , το _________________ δέρμα ενός κριαριού κρεμόταν για χρόνια στα κλαδιά μιας ιερής _____________ . Στο βουνό ___________ της Θεσσαλίας, στη σπηλιά ενός ____________ , μεγάλωσε ένα παιδί. Ήταν ο ____________ , που θα πήγαινε κάποια μέρα, μαζί με άλλους ήρωες, τους _________________ , να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας στην  ____________ . Το ταξίδι αυτό ονομάστηκε  __________________    ___________________


 
2.     Συμπληρώνω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος:


Ο Φρίξος και η Έλλη ήταν αδέλφια.
Ο Αθάμας ήταν βασιλιάς της Κολχίδας .
Ο Τάλως ήταν χάλκινος γίγαντας.
Η Ινώ αγαπούσε το Φρίξο και την Έλλη.
Ο Πελίας ήταν ξάδελφος του Ιάσονα.3.     Συμπληρώνω την ακροστιχίδα της Αργώς:

ΑΡΓΩ
1.     Πατέρας του Φρίξου και της Έλλης.
2.     Ο Τάλως ήταν το πρώτο …                                        
3.     Οι … έψησαν το σπόρο του σιταριού.                                     
4.     Η δεύτερη γυναίκα του Αθάμα.(αντ.)                                                  4.     Μπορείς να κάνεις την αντιστοίχιση;
Δράκος
·                       ·
Αργώ
Άργος
·                       ·
Βελανιδιά
Ορφέας
·                       ·
Κένταυρος
Χείρωνας
·                       ·
Μουσικός
Αιήτης
·                       ·
Νεφέλη
Αθάμας
·                       ·
Κολχίδα
5.     Απαντώ σύντομα στις ερωτήσεις:
α) Τι ήταν το χρυσόμαλλο «δέρας»;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 
β) Πώς έχασε το ένα του σανδάλι ο Ιάσονας;
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

γ) Με ποιο τρόπο άρπαξε το χρυσόμαλλο δέρας ο Ιάσονας; Ποιος τον βοήθησε;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου