Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για την 5η ενότητα Α' Δημοτικού.

1) Κάνω τις πράξεις:4+3+1=.........                                                             

50 - 30 =........

2+ 2+2=.........

20 + 4=......

34 - 4=........

30 + 5 =.......

2+2+1 =......

4+ 2+......=7

8 – 7  =........

6+3+1=.........

50- 20=......

20+30 =........

2 + 4+.......=8

1 + 4+......=9

2+.....+ 4 =9

20+ 20=........
2) Ο Αντώνης έχει 4 μπίλιες. Ο Φοίβος του έδωσε  άλλες 2 και ο Λάμπης του έδωσε άλλες  3. Πόσες μπίλιες έχει ο Αντώνης;
  
ΛΥΣΗ
................................................................................


ΑΠΑΝΤΗΣΗ
..................................................................................................3) Υπολογίζω και γράφω τους αριθμούς που λείπουν:


3 + 2 + 3 + 1 = _______


2 + 4 + 2 + 1 = _______


7 + 2 + 1 = ________


3 + 3 + _____ = 10


3 + _____ = 6


2 + _____ = 10


5 + _____ = 9


3+ _____ = 10
4) Μετράω τις γραμμούλες και γράφωπόσες είναι οι δεκάδες και πόσες οι μονάδες:


/ / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / /
/ / /


___ δεκάδες


___ μονάδες
/ / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / /
/ / / / /


___ δεκάδες


___ μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου