Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για την 8η ενότητα Α' Δημοτικού.

1) Συμπληρώνω το αποτέλεσμα και γράφω το άθροισμα:


4 φορές το 2 =  ____  = 2 + 2 + 2 + 2
3 φορές το 5 = _____ = ..........................................
5 φορές το 5 = _____ = ..........................................
4 φορές το 10 = ____ = ..........................................
6 φορές το 10 = ____ = ..........................................


2) Υπολογίζω:


  34                  39               30              27             60
+20                -10             +40            +30           -40
_____            ____           ____          _____       _____
3) Συμληρώνω τους αριθμούς που λείπουν:


40 + ..... = 70
30 + ..... = 60
70 - ...... = 50
26 + ...... = 56
20 + ...... = 45
68 - 20 = .......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου