Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Ιστορία για την 6η ενότητα Γ' Δημοτικού (Οι περιπέτειες του Οδυσσέα).

Κριτήριο Αξιολόγησης
Μάθημα: Ιστορία
Ενότητα: 6η Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία:1.        Συμπληρώνω:

Πρώτος σταθμός του .............................. ήταν η χώρα των ................................., ενώ δεύτερος σταθμός ήταν η χώρα των ...................................... και στη συνέχεια έφτασε στο νησί των ................................ .
Ο .................................. έδωσε στον ...................................... και συντρόφους του ένα ασκί που είχε μέσα τους άγριους ............................. .
Η ......................... πρόσφερε ένα μαγικό ποτό στους συντρόφους του ...................... και με το μαγικό της ...................... τους έκανε ................................. .
2.        Σημειώνω (Σ) Σωστό – (Λ) Λάθος

(    ) Ο Πολύφημος ήταν γιος του Δία.
(    ) Μόνο το καράβι του Οδυσσέα γλίτωσε από τους άγριους Λαιστρυγόνες.
(    ) Ο Οδυσσέας πήγε στον  Άδη να βρει το μάντη Κάλχα.
(    ) Η Σκύλλα είχε έξι φοβερά κεφάλια.
(    ) Η Καλυψώ κράτησε τον Οδυσσέα στο νησί της τέσσερα ολόκληρα χρόνια.
(    ) Ο Διόνυσος διάλυσε τη σχεδία του Οδυσσέα.
(    ) Οι Φαίακες πήγαν τον Οδυσσέα στην Ιθάκη.
(    ) Η Αθηνά μεταμόρφωσε τον Οδυσσέα σε ζητιάνο.
(    ) Ο Άργος ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τον Οδυσσέα.
(    ) Ο Οδυσσέας με τη βοήθεια του Τηλέμαχου σκότωσε τους μνηστήρες.
(    ) Ο Οδυσσέας την επομένη μέρα του φόνου των μνηστήρων πήγε να δει τον πατέρα του, το γερο - Εύμαιο.3.        Γράφω δίπλα σε κάθε λέξη μια φράση που να ταιριάζει:

Πολύφημος: ...................................................................................................................
Σειρήνες: .........................................................................................................................................
Χάρυβδη: .........................................................................................................................................
Τηλέμαχος: .........................................................................................................................................
Μνηστήρες: .........................................................................................................................................


 
4.        Απαντώ με λίγα λόγια:
Ποιες ενέργειες του  Οδυσσέα δείχνουν την εξυπνάδα του;

.........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


       
5.        Αντιστοιχίζω
Ο ασκός του Αιόλου                  ã
ã          Περιπέτειες, περιπλανήσεις, ταλαιπωρία
Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη    ã
ã          Προκαλείται ταραχή και αναστάτωση.
Οδύσσεια                                   ã
ã          Το ευαίσθητο σημείο κάποιου
Δούρειος  ίππος                         ã
ã          Από τη μια συμφορά στην άλλη
Αχίλλειος  πτέρνα                       ã
ã          Τρόπος εξαπάτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου