Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Ιστορία για την Ζ' ενότητα Ε' Δημοτικού (ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"1. Αρίθμησε τα γεγονότα στη σωστή σειρά :


Ο Ηράκλειος εκστρατεύει κατά των Περσών.

Ο Ιουστινιανός κτίζει την Αγία Σοφία και μεγαλώνει το Βυζαντινό κράτος.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους ( 1453 μ. Χ. ).

Η πρωτεύουσα μεταφέρεται από τη Ρώμη στο Βυζάντιο.

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε ανατολικό και δυτικό ρωμαϊκό κράτος ( 395 μ. Χ. ).

Οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα ( 146 π. Χ. ).

Η Πόλη απελευθερώνεται από τον Αλέξιο Στρατηγόπουλο ( 1261 μ. Χ. ).

Ο Λέων Γ΄, ο Ίσαυρος σώζει την Πόλη από τους Άραβες ( 717 μ. Χ. ).

Το Βυζάντιο φτάνει σε μεγάλη ακμή στα χρόνια της Μακεδονικής Δυναστείας.
       Οι Φράγκοι κυριεύουν την Κωνσταντινούπολη ( 1204 μ. Χ. ).
2. Αντιστοίχισε τις ιστορικές έννοιες :
ακμή υποτέλεια
άλωση συμμαχία
ένωση εκκλησιών σύγκρουση
ανεξιθρησκία παρακμή
διοίκηση πολιορκία
προνόμια πόλεμος
ειρήνη αναρχία
εικονομαχία απελευθέρωση
διπλωματία σχίσμα εκκλησιών
ηγεμονία φανατισμός
3. Σύνδεσε τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα με τη χρονολογία που αυτά συνέβησαν :
146 π. Χ.                                         Η Πόλη σώζεται από τους Αβάρους.

330 μ. Χ.                                    Οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα.               


537 μ. Χ.                                          Γίνονται τα εγκαίνια της Αγίας Σοφίας.                  

626 μ. Χ.                                       Η Πόλη κυριεύεται από τους Φράγκους.                                            
1204 μ. Χ.                              Η Άλωση της Πόλης από τους Τούρκους.
       

1453 μ. Χ.                      Η Κωνσταντινούπολη γίνεται πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας.
4. Βάλε Χ στο σωστό τετράγωνο :
Ενέργεια Νομοθεσία Διοίκηση Οικονομία
Η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε Θέματα.


Οι γεωργοί αύξησαν την παραγωγή προϊόντων.


Οι νόμοι εκσυγχρονίστηκαν και συγκεντρώθηκαν.


Περιορίστηκε ο αριθμός των υπαλλήλων.


Αναπτύχθηκε πολύ το εμπόριο μεταξωτών.


Γράφτηκαν και νέοι νόμοι, οι « Νεαρές ».


Οι νόμοι εφαρμόζονται δίκαια σε όλους.


Η Κρήτη ελευθερώθηκε από τους πειρατές.


Οι δρόμοι της θάλασσας έμειναν ανοιχτοί.


Το εμπόριο πέρασε στα χέρια των Βενετών.


5. Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες θεωρούνται διπλωματικές και ποιες όχι ; Σημείωσε ΝΑΙ και ΟΧΙ, αντίστοιχα.

Παραχωρούσαν προνόμια στους αρχηγούς τους.

Τους πρόσφεραν πολύτιμα δώρα, τίτλους και αξιώματα.

Έστελναν ιεραπόστολους και εκχριστιάνιζαν το λαό τους.

Ανέπτυσσαν εμπορικές σχέσεις μαζί τους.

Έδιναν χρήματα κι έστρεφαν τον ένα αντίπαλό τους εναντίον του άλλου.

Τους πολεμούσαν με το στρατό και τα καράβια τους.

Χρησιμοποιούσαν το υγρό πυρ εναντίον τους.

Πάντρευαν τις πριγκίπισσές τους με ξένους άρχοντες ή διαδόχους τους.

Τους έκαναν μισθοφόρους στο Βυζαντινό στρατό.
                Δέχονταν παιδιά των αρχόντων τους στο Πανεπιστήμιο της Πόλης.
6. Γράψε δίπλα από κάθε πρόσωπο μια σύντομη πρόταση για μία ενέργειά του :
Κωνσταντίνος                                                                                   
                                                                               
Θεοδόσιος


Ιουλιανός


Ιουστινιανός


Αυτοκράτειρα Θεοδώρα


Ηράκλειος


Λέων ο Γ΄, ο Ίσαυρος


Διγενής Ακρίτας


Βασίλειος ο Β΄


Πατριάρχης Φώτιος


Αυτοκράτειρα Ευδοκία


Φλαντανελλάς
                                                                                   
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος                                                                                          
Νικηφόρος Φωκάς7. Βάλε Σ ή Λ στις ενέργειες των Ρωμαίων :
       Οι Ρωμαίοι μετέφεραν στη Ρώμη πολλά ελληνικά έργα τέχνης.

Πολλοί Έλληνες δάσκαλοι δίδαξαν ελληνικά στους Ρωμαίους και τα παιδιά τους.

Ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος υπέγραψαν το « διάταγμα της ανεξιθρησκίας ».

Φανατικοί χριστιανοί κατέστρεψαν πολλά αρχαία αγάλματα και μνημεία.

Ο Ιουστινιανός έκλεισε τη Φιλοσοφική σχολή της Αθήνας.

Ο Πατριάρχης Σέργιος έδωσε τους θησαυρούς της Εκκλησίας στον Ηράκλειο.

Στα βυζαντινά σχολεία φοιτούσαν μόνο αγόρια.

Στις σχολές του Βυζαντίου φοιτούσαν και μαθητές από άλλες χώρες.

Ο σουλτάνος φέρθηκε με σεβασμό στον αυτοκράτορα Ρωμανό Διογένη.

Οι Φράγκοι κατακτητές μετέφεραν στη Δύση πολλούς θησαυρούς της Πόλης.

Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος ανάκτησε την Πόλη, αναίμακτα ( χωρίς νεκρούς ).

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δε δέχτηκε να παραδώσει την Πόλη και να σωθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου