Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Ιστορία για την ΣΤ' ενότητα Ε' Δημοτικού (ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ).

ΙΣΤΟΡΙΑ  Ε΄ ΤΑΞΗΣ
      ΣΤ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές

Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ουτ' εμόν εστί, ούτ' άλλου
των κατοικούντων εν ταύτη, κοινή γαρ γνώμη
 πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν
    και ου φεισόμεθα της ζωής ημών.


Ανακεφαλαιωτική γραπτή δοκιμασία τ….  μαθητ…… …………………………….      1.Συμπληρώνω τα κενά:

      Το Βυζάντιο άρχισε να παρακμάζει επειδή:
Κατάργησε το νόμο του ………………………… που προστάτευε τους μικροκαλλιεργητές.
Σταμάτησε να δίνει κλήρο γης ( στρατιωτόπι ) στους ……………………… των συνόρων .
Έβαλαν ξένους …………………………στη θέση των βυζαντινών στρατιωτών.
Παραχώρησε ………………………  στους ξένους, κυρίως στους ……………………… .
Εμφανίστηκαν νέοι εχθροί όπως οι……………………… και οι ……………………… .
Οι Φράγκοι ………………………… κατέλαβαν την Πόλη το 1204.
 2. Αντιστοιχίζω πρόσωπα με ενέργειες:

Ρωμανός Δ΄Διογένης            ●                ● Έφερε τους σταυροφόρους στην Κων/πολη.  
Αλέξιος Κομνηνός                ●                ● Ορίστηκε διάδοχος του Αλέξιου Κομνηνού.
Αλπ-Αρσλάν                         ●                ● Αρχηγός των Σελτζούκων Τούρκων.
Άννα Κομνηνή                      ●                ● Αντιμετώπισε με επιτυχία τους Νορμανδούς.
Αλέξιος Άγγελος                   ●                ● Νικήθηκε στη μάχη του Ματζικέρτ.
Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός ●                ● Φιλόσοφος που έζησε στο Μιστρά.
Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγος       ●                 ● Ο στρατηγός που ξαναπήρε την Κων/πολη.  
Αλέξιος Στρατηγόπουλος     ●                 ● Αυτοκράτορας που ανέκτησε την Πόλη.
Ταμερλάνος                          ●                 ● Αρχηγός των Μογγόλων.
Ιωάννης Η΄Παλαιολόγος      ●                 ● Ο τελευταίος αυτοκράτορας.
Μωάμεθ Β΄                           ●                 ● Ανέλαβε την άμυνα της Πόλης.
Ουρβανός                              ●                 ● Ούγγρος μηχανικός που κατασκεύαζε όπλα. 
Ιωάννης Ιουστινιάνης           ●                 ● Πολιόρκησε και άλωσε την Κων/πολη.
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ●                 ● Προσπάθησε για την ένωση των εκκλησιών.
 3. Γράφω τι ήταν οι σταυροφορίες:

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………... 4. Γράφω τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης από τους Φράγκους:

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………... 5. Γράφω με λίγα λόγια:

α) για το κίνημα των ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη
………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

β) για τους ενωτικούς και ανθενωτικούς
………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

γ) για το κατόρθωμα του Φλαντανελά
………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...6. Γράφω ( Σ ) για το σωστό και ( Λ ) για το λάθος:

Οι κάτοικοι της Πόλης αδιαφορούσαν για τους κατοίκους της υπαίθρου. ………………….
Ο Αλπ-Αρσλάν ελευθέρωσε τον αιχμάλωτο αυτοκράτορα Ρωμανό Δ΄Διογένη. …………. 
Οι Σελτζούκοι ακολουθώντας την Εγνατία οδό βάδισαν εναντίον της Πόλης . …………...
Το 1054 έγινε το οριστικό σχίσμα μεταξύ ανατολικής και δυτικής εκκλησίας. …………...
Οι Σελτζούκοι κατέλαβαν και τους αγίους τόπους . …………………………………………….
Οι σταυροφόροι « έχασαν » το δρόμο για την Αίγυπτο και πήγαν στην Κων/πολη . …… 
Οι Φράγκοι σεβάστηκαν τους ναούς και τα άλλα μνημεία της Πόλης. ……………………. 
Τα « Δημήτρια » ήταν η μεγαλύτερη εμποροπανήγυρη των Βαλκανίων. …………………. 
Με το παιδομάζωμα οι Οθωμανοί Τούρκοι δημιούργησαν τάγματα γενιτσάρων. ………...
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στέφθηκε αυτοκράτορας στο ναό της Αγίας Σοφίας. ……
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έπεσε ηρωικά πολεμώντας σαν απλός στρατιώτης. ……...

« Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μην πολυδακρύζεις,
   πάλι με χρόνους, με καιρούς πάλι δικά μας είναι  »     ( θρηνητικοί στίχοι για την άλωση της Πόλης )                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου