Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Ιστορία για την Ε' ενότητα Ε' Δημοτικού (Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ).

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 23-27                                                 /1001.       Συμπληρώνω τις λέξεις που λείπουν:                    /20

Ο αυτοκράτορας Λέων ο Γ΄, ο Ίσαυρος, για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα της αυτοκρατορίας, έκανε τολμηρές αλλαγές στη νομοθεσία και τη διοίκηση του κράτους.
Χώρισε την αυτοκρατορία σε μεγάλες περιφέρεις τα «________________»
Μοίρασε δημόσια________στους γεωργούς των ακριτικών περιοχών,  με την υποχρέωση να την καλλιεργούν οι ίδιοι.
Εκσυγχρόνισε τους παλιούς νόμους του Ιουστινιανού, τους προσάρμοσε στις ανάγκες της εποχής και τους δημοσίευσε στην «___________________»  Όριζε ότι: «όλοι οι πολίτες είναι______________ απέναντι στους νόμους και τη δικαιοσύνη.
Με το «________________________» προστάτευσε την περιουσία των ελεύθερων γεωργών και κτηνοτρόφων.
Αφαίρεσε από τους ________________και τους _______________τη δημόσια εκπαίδευση και επέβαλε _____________στα εκκλησιαστικά και μοναστηριακά κτήματα.
Ανέθεσε την τήρηση των νόμων στους _________________, των οποίων το έργο θεωρούσε πολύ σημαντικό.2.       Ποιες ήταν οι δύο αποφάσεις των Ισαύρων αυτοκρατόρων από τις  οποίες ξεκίνησε η κρίση της εικονομαχίας;                               /15

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________3.       Πώς σταμάτησε η εικονομαχία;                         /15

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________4.       Συμπληρώνω τις λέξεις που λείπουν:                         /15

Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες για την αντιμετώπιση των εξωτερικών θεμάτων:
Οργάνωσαν αξιόμαχο ______________και απελευθέρωσαν πολλά από τα κατεκτημένα βυζαντινά εδάφη, στην ανατολή, στη δύση και στα βαλκάνια.
Έκλεισαν συνθήκες ειρήνης με τους λαούς του _____________ και διέδωσαν το________________και το βυζαντινό πολιτισμό στις χώρες τους.
Ξαναπήραν από τους _______________ τον έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων.5.       Απαντώ στις ερωτήσεις:                            /15

Ποιοι ίδρυσαν το πανεπιστήμιο της Μαγναύρας;____________________________________
Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο;________________________________
Για ποιους η φοίτηση ήταν δωρεάν;_________________________________
Ποια άλλη σχολή λειτούργησε την ίδια περίοδο στην Κωνσταντινούπολη;________________________6.       Απαντώ στις ερωτήσεις:                             /20

Πώς ήταν τα σπίτια των κατοίκων της υπαίθρου;
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
Ποιες εργασίες είχαν οι γυναίκες της υπαίθρου;
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
Ποιες οι εργασίες των κατοίκων της στεριάς και των νησιών;
 _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου